Zakonodavstvo Republike Hrvatske za potrebe oporezivanja dohotka od imovine, kada se radi o nekretninama u vlasništvu fizičkih osoba, razlikuje državljane RH, rezidente RH i državljane EU, te državljane trećih zemalja.

Ako ste državljanin članica Europske unije stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske, izuzev nekretnina u izuzetim područjima – poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom.
Državljani trećih zemalja mogu kupovati nekretnine samo ukoliko postoji uzajamnost, odnosno ukoliko državljani RH mogu u toj zemlji stjecati vlasništvo nad nekretninama. Postupak obično traje 3 do 9 mjeseci, a prije kupnje nekretnine trebaju podnijeti zahtjev, kojim će tražiti suglasnost za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

Državljani EU ukoliko planiraju nekretninu koristiti za osobne potrebe najbolje je da kupe nekretninu na osobno ime, dakle kao fizičko lice. Isto je i u slučaju ukoliko nekretninu planiraju djelimično ili u potpunosti koristiti za iznajmljivanje.

Ukoliko državljani trećih zemalja planiraju kupit nekretninu za osobne potrebe također to mogu uraditi na osobno ime, ali ako će se nekretnina koristiti za iznajmljivanje najbolje je osnovati trgovačko društvo prije same kupnje, pa onda vlasnikom nekretnine postaje pravna osoba.

Ukoliko će se nekretnina koristiti za iznajmljivanje i kasnije prodati najbolje je osnovati trgovačko društvo bez obzira da li je vlasnik rezident RH, državljanin EU ili državljanin treće zemlje.

Vrlo je povoljno oporezivanje iznajmljivanje nekretnina fizičkim osobama rezidentima RH i državljanima EU, dok je kompliciranije državljanima trećih zemalja